SOKRAM

"Condenado a ser cegado"

Localización: Rúa Polígono nº 44, O Temple.