NOVE NOEL (Gz)

Localización: Pavillón CEIP Wenceslao Fernández Florez, Cambre.

 

GAL.

E comunicador audiovisual pola universidade de Santiago de Compostela e técnico en ilustración pola EASD Pablo Picasso de A Coruña.

Traballa no eido da imaxe gráfica e a pintura mural para empresas particulares e institucións dende o ano 2008. En este tempo, tamén desenvolve unha liña de traballo persoal e participa en numerosos festivais en España, Alemaña, Portugal e México.
Premiado polo seu traballo no 3o Concurso de Ilustración Sociedad Valle del Oro (2010) e GZ Crea (2012 e 2017) , recibe becas de creación e residencia artística en Cordoba (Esp) , Anoguleme (Fra) e Guadalajara (Mex) onde realiza súa primeira mostra individual na Galeria Apollinaire en Maio de 2016.

Cunha liña clara e depurada, conta historias gráficas onde se mistura a mecánica material coa orgánica rural. Dende a imaxinación subconsciente a través da narrativa do arte secuencial emerxen formas e gamas de cor que queren comunicar sentimentos, recordos e emocións traídas do outro lado do espello.

------------------------------------

CAST.

Es comunicador audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela y técnico en Ilustración por la EASD Pablo Picaso de A Coruña.

Trabaja en el campo de la imagen gráfica y la pintura mural para empresas, particulares e instituciones desde el año 2008. En este tiempo, ha desarrollado una línea de trabajo personal y participado en multitud de eventos y festivales de muralismo en España, Portugal, Francia, Alemania y Mexico.

Ha sido premiado por su trabajo en el 3er concurso de ilustración Sociedad Valle del Oro(2010) y GZCrea (2012 y 2017). También ha recibido becas de creación y residencia artística en Cordoba (Esp), Agouleme (Fra) y Guadalajara (Mex) donde realiza su primera exposición individual llamada “Melancómica” en la Galeria Apollinaire en Mayo de 2016.

Con una línea clara y detallista cuenta historias gráficas donde se mezclan la mecánica material y la orgánica rural. Desde la imaginación subconsciente a través de la narrativa del arte secuencial, emergen formas, gamas de color y conceptos que quieren comunicar sentimientos, recuerdos o emociones traídas del otro lado del espejo.


+Info: http://www.novenoel.com