SEKONE Master Class "O REALISMO NO GRAFFITI" (Gz)

Localización: Parque da Igrexa, Cambre.

 

GAL.

O polifacético artista SEKONE, impartíu unha master class titulada O REALISMO NO GRAFFITI, na que se emprazou ao alumno/a a realizar unha obra propia co asesoramento do artista. 

 

Miguel Ruíz a.k.a Sekone, artista multidisciplinar a cabalo entre o debuxo, a pintura, o deseño gráfico e o muralismo. A súa permanente curiosidade empúrrao a explorar diversos medios pictóricos, o que dá como resultado unha obsesión polo coidado do detalle e o perfeccionamento da técnica, saltando dun medio a outro e creando un discurso que bebe a partes iguais da nostalxia, o absurdo, o cotiá e a súa propia intimidade vital e creativa.

------------------------------------

CAST.

El polifacético artista SEKONE, impartió una master class titulada EL REALISMO EN EL GRAFFITI, en la que los alumnos/as realizaron una obra propia con el asesoramiento del artista. 

 

Miguel Ruíz a.k.a Sekone, artista multidisciplinar a caballo entre el dibujo, la pintura, el diseño gráfico y el muralismo. Su permanente curiosidad lo empuja a explorar diversos medios pictóricos, lo que dá como resultado una obsesión por el cuidado del detalle y el perfeccionamento de la técnica, saltando de un medio a otro y creando un discurso que bebe a partes iguales de la nostalgia, lo absurdo, lo cotidiano y su propia intimidad vital y creativa.